Κινητήρας ανταλλακτικά

Ο κινητήρας είναι μια συσκευή, η οποία έχει σκοπό να μετατρέπει οποιοδήποτε τύπο ενέργειας σε μηχανική λειτουργία. Ο κινητήρας είναι το πιο σημαντικό μέρος του οχήματος. Είναι, ουσιαστικά, μια πηγή μηχανικής ενέργειας, η οποία παρέχει στο όχημα κίνηση.

Τύποι κινητήρων

Ανάλογα με τον τύπο μετατροπής της ενέργειας:
Κινητήρας εσωτερικής καύσης (ΚΕΚ - ICE).
Μετατρέπει τη ενέργεια της καύσης του καυσίμου σε κίνηση.

Μοτέρ

Εκτελεί τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε κίνηση. Κυψέλες καυσίμου ή συσσωρευτές είναι η πηγή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Υβριδικό σύστημα (Hybrid system).
Είναι ένα σύστημα που συνδυάζει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης μαζί με έναν ηλεκτρικό κινητήρα, και παρέχει την παράλληλη ή εναλλακτική λειτουργία τους.
Ανάλογα με τη δομή τους, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης χωρίζονται σε:
Αεριοστρόβιλου (Gas turbine).
Ο κύριος μηχανισμός μετατροπής της ενέργειας σε κίνηση είναι ένας αεριοστρόβιλος.
Εμβολοφόροι (Piston).
Η θερμική ενέργεια μετατρέπεται σε κίνηση, μέσω του μηχανισμού του στροφάλου.
Περιστροφικού εμβόλου (Rotary-piston).
Η περιστροφή ενός τριγωνικού στροφέα σε έναν κύλινδρο ειδικού προφίλ, μετατρέπει την ενέργεια σε κίνηση.

Ανάλογα με τον τύπο καυσίμου, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης χωρίζονται σε:

 1. βενζίνης
 2. ντίζελ
 3. αερίου

Σύμφωνα με τον τρόπο της παρασκευής του μίγματος του καυσίμου, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης διακρίνονται σε αυτούς που λειτουργούν με:

 1. Καρμπυρατέρ.
 2. Το μίγμα καυσίμου δημιουργείται στο καρμπυρατέρ, το οποίο είναι τμήμα του συστήματος ισχύος. Στόχος του είναι να εξασφαλίζει την ιδανική αναλογία αέρα και υγρού καυσίμου.
 3. Μπεκ ψεκασμού - Injection

Το σύστημα ψεκασμού του καυσίμου τροφοδοτεί το καύσιμο μέσω ακροφυσίων, απευθείας μέσα στον κύλινδρο ή την πολλαπλή εισαγωγή. Σύμφωνα με τον αριθμό και τη διάταξη των κυλίνδρων, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης χωρίζονται σε:

 1. Εν σειρά (Inline): Οι κύλινδροι διατάσσονται στη σειρά.
 2. Αντίθετους (Opposed): Οι κύλινδροι διατάσσονται σε δύο σειρές, η γωνία μεταξύ των σειρών είναι 180 °.
 3. Σχήματος V (V –shaped): Οι κύλινδροι διατάσσονται σε δύο σειρές, η γωνία μεταξύ των σειρών κυμαίνεται από 45 ° έως 120 °.
 4. Σχήματος VR (VR –shaped): Οι κύλινδροι διατάσσονται σε 2 κλιμακωτές σειρές. Η γωνία μεταξύ των σειρών είναι 10 ° - 20 °. Είναι μια μείξη εν σειράς και σχήματος-V διάταξης κυλίνδρων.
 5. Σχήματος W (W –shaped): Οι κύλινδροι είναι συμπαγώς τοποθετημένοι σε 3 ή 4 σειρές.

Βασικοί μηχανισμοί και συστήματα του κινητήρα εσωτερικής καύσης

 1. Μηχανισμός του στρόφαλου: Κάτω από την επίδραση των δυνάμεων πίεσης του αερίου, μετατρέπει την παλινδρομική κίνηση του εμβόλου σε κυκλική κίνηση του στροφαλοφόρου άξονα.
 2. Μηχανισμός διανομής αερίων: Ανάλογα με τον τύπο του κινητήρα, σκοπός του είναι να εξασφαλίσει την έγκαιρη παροχή του μείγματος καύσιμου ή του αέρα μέσα στον κύλινδρο, καθώς επίσης και να καθοδηγήσει τα καυσαέρια μακριά.
 3. Σύστημα ψύξης: Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του κινητήρα και των μερών του.
 4. Σύστημα λίπανσης: Παρέχει τη μείωση της τριβής μεταξύ των μηχανικών μερών, ψύξη των τμημάτων και προβαίνει, επίσης, στην εκτροπή των προϊόντων της φθοράς.
 5. Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου: Είναι υπεύθυνο για την παρασκευή του μίγματος αέρα-καυσίμου, την παροχή του στους κυλίνδρους και την αφαίρεση των προϊόντων της καύσης από τους κυλίνδρους.
 6. Σύστημα ανάφλεξης: Η ανάφλεξη του μίγματος του καυσίμου στους κυλίνδρους γίνεται μέσω ηλεκτρικών σπινθήρων.

Εκμετάλλευση

Η λειτουργία του κινητήρα επηρεάζεται από παράγοντες, όπως οι συνθήκες λειτουργίας, η θερμοκρασία, το συστηματικό φορτίο, η ποιότητα των καυσίμων, η ποιότητα του λαδιού, η ποιότητα της λειτουργίας του συστήματος εξάτμισης, κ.λπ. Για να αποφύγετε τα προβλήματα, θα πρέπει να αντικαθιστάτε το λάδι και το φίλτρο καυσίμου κάθε 7,5 - 10.000 χιλιόμετρα. Ο καθαρισμός του ρεζερβουάρ 1-2 φορές το χρόνο, θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Επίσης, μην παραμελείτε τα χιλιόμετρα αντικατάστασης του ιμάντα χρονισμού. Ο ιμάντας χρονισμού πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 60.000 χιλιόμετρα. Πρέπει να δίνετε προσοχή στην ποιότητα των ανταλλακτικών του κινητήρα και στην ποιότητα του καυσίμου. Η εξοικονόμηση χρημάτων σε βάρος των στοιχείων αυτών είναι, απλώς, λάθος. Οι βασικοί κανόνες εκμετάλλευσης ισχύουν: ζεσταίνετε τον κινητήρα πριν από την οδήγηση, μην υπερφορτώνετε τον κινητήρα με αδικαιολόγητα υψηλό κύκλο εργασιών, διενεργείτε τακτικές τεχνικές συντήρησης. Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη του λαδιού και του ψυκτικού υγρού, γεγονός που θα σας γλιτώσει, επίσης, από πολλά προβλήματα του κινητήρα. Αν έχετε έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα ντίζελ (diesel), τοποθετημένο κάτω από το καπό του αυτοκινήτου σας, θα πρέπει να θυμάστε ότι δεν συνιστάται να απενεργοποιείτε τον κινητήρα αμέσως μετά το σταμάτημα του οχήματος, και ότι η μακροπρόθεσμη λειτουργία του στο ρελαντί επηρεάζει σοβαρά τη μονάδα ισχύος του.

Σημάδια βλάβης του κινητήρα

 1. αυξημένη κατανάλωση λαδιού,
 2. αυξημένη κατανάλωση καυσίμου,
 3. σαφής χρωματισμός των καυσαερίων,
 4. επικαθίσεις στα μπουζί,
 5. ασταθής λειτουργία του κινητήρα,
 6. μείωση της ισχύος του κινητήρα,
 7. χτυπήματα, εξωτερικοί ήχοι και υπερβολικοί κραδασμοί κατά τη λειτουργία του κινητήρα,
 8. χαμηλή πίεση λαδιού,
 9. υπερθέρμανση.

Αιτίες βλάβης του κινητήρα

 1. λανθασμένη λειτουργία του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου,
 2. φθορές στη μπιέλα και στα ρουλεμάν του εκκεντροφόρου,
 3. επικαθίσεις στα τοιχώματα των θαλάμων καύσης,
 4. φθορές στα ελατήρια των βαλβίδων,
 5. παραβίαση της στεγανότητας του συστήματος εισαγωγής,
 6. παρουσία ιζήματος στο σύστημα εισαγωγής,
 7. παρεμβολές στις βαλβίδες,
 8. επιμόλυνση του συστήματος ψύξης,
 9. φθορές στα χιτώνια των κυλίνδρων,
 10. λανθασμένη λειτουργία του συστήματος καυσίμου,
 11. εσφαλμένη λειτουργία του μηχανισμού διανομής αερίων,
 12. φθορά των δακτυλίων του εμβόλου και των αυλακίων τους,
 13. χαμηλό επίπεδο συμπίεσης στους κυλίνδρους.

Επισκευή του κινητήρα

Η πολυπλοκότητα της κατασκευής του κινητήρα και η αλληλεπίδρασή του με την ποικιλία των διαφόρων συστημάτων επιτρέπει, σε περίπτωση βλαβών στη μονάδα ισχύος, να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν τα απαραίτητα εξαρτήματα, και όχι ολόκληρος ο κινητήρας. Αλλά, οι ίδιοι παράγοντες, αν δεν την καθιστούν απολύτως αδύνατη, τότε πραγματικά περιπλέκουν τη δυνατότητα επισκευής του κινητήρα χωρίς τη βοήθεια ειδικού. Η επιδιόρθωση της βλάβης, είναι απαραίτητο να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Το ειδικευμένο προσωπικό θα κάνει γρήγορα τη διάγνωση, θα ανακαλύψει την αιτία του προβλήματος και θα επιδιορθώσει τη βλάβη. Αυτό αφορά τόσο τα μικρά προβλήματα, όσο και τη γενική επισκευή του κινητήρα. Θα πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι η τιμή επισκευής του κινητήρα δεν θα σας αρέσει ιδιαίτερα.

Πλεονεκτήματα της συνεργασίας μαζί μας

Αν ψάχνετε για φθηνά, ποιοτικά ανταλλακτικά – η ιστοσελίδα μας θα σας βοηθήσει σίγουρα. Δεν χρειάζεται, πλέον, να δαπανάτε χρόνο και ενέργεια στην αναζήτηση τμημάτων του κινητήρα ή άλλων ανταλλακτικών - έχουμε συγκεντρώσει τα πάντα για εσάς στον κατάλογό μας. Επιλέξτε το μοντέλο του κινητήρα, καθορίστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την παράδοση και κάντε την παραγγελία σας. Στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα ανταλλακτικών, ελκυστικές τιμές και τις καλύτερες υπηρεσίες. Αν θέλετε να αγοράσετε ηλεκτρονικά - αγοράστε από την ιστοσελίδα μας!

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Spare parts

Η εταιρία μας

 • Στην BESTPARTS δίνουμε προτεραιότητα στον έλεγχο ποιότητας προϊόντων σε όλες τις γραμμές παραγωγής. Στόχος μας είναι η διάθεση προϊόντων εφάμιλλης ποιότητας με τα γνήσια ανταλλακτικά που τηρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των κατασκευαστών αυτοκινήτων.

  Περισσότερα

Επαφή

 • Bestparts.gr
  Αρχή 21ης Ιουνίου
  61100 Κιλκίς
  Email: info@bestparts.gr
  Web: www.bestparts.gr
  Τηλέφωνο: ++30 2341022099